خورشاد بزرگترين مرکز در زمينه تغذيه درست و کاهش وزن در تهران است. با اصلاح سبک زندگی، خورشاد برنامه­ ای جامع برای حل مشکل اضافه وزن و چاقی ارائه می دهد. مجامع معتبری چون "انجمن قلب آمريکا" و "انجمن متخصصين تغذيه آمريکا" اصلاح سبک زندگی را به عنوان بهترين روش برای مديريت وزن تائيد می کنند و بزرگترين شرکت های بين المللی در زمينه کاهش وزن، چندين دهه است که از روش­ های مشابه استفاده می­ کنند. شرکت خورشاد پس از دو سال بررسی سيستم­ های متداول در دنيا و صرف بيش از ده هزار ساعت کار مطالعاتی، سيستمی پايه­ گذاری کرده است که به لحاظ کيفی و علمی در بالاترين سطح قرار دارد. شرکت خورشاد ترکيبی از متخصصين تغذيه و روانشناس در اختيار دارد که به علم روز دنيا در زمينه کاهش وزن، آگاهی و دسترسی دارند.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل